Pelisäännöt

Seuran valmennuksen ja ohjauksen linja

 

Urheilullisuus:

Toiminnan tarkoituksena on kasvattaa lapsia, nuoria ja aikuisia terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan joko kuntourheilun tai huippu-urheilun merkeissä.

Yksilöllisyys:

Valmennusohjelmat laaditaan vastaamaan yksilön tarpeita ja tavoitteita huomioiden kasvun ja kehityksen vaiheet.

Yhteisöllisyys:

Ryhmässä harjoittelu kasvattaa urheilijoiden vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Opitaan arvostamaan toisia urheilijoita ja muita toimijoita urheiluyhteisössä.

Eettisyys:

Seurassa noudatetaan reilun pelin sääntöjä. Urheilijat saavat ikävaiheeseen soveltuvaa antidopingkasvatusta. Ohjaajien ja valmentajien ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä huolehditaan valmennuksen laadun ja turvallisuuden lisäämiseksi. Toiminta perustuu suvaitsevuuteen, oikeudenmukaisuuteen  ja moniarvoisuuteen.

Seuraavia kohtia halutaan painottaa toiminnassa:
Harrastajamääriä kasvatetaan edelleen hallitusti niin, että ohjauksen ja valmennuksen korkea laatu edelleen säilyy.

  • Ohjaajien perehdytyksessä korostetaan kasvatusvastuuta, lapsien urheilullista innostamista ja harjoitusten tehokkuuden lisäämistä. Ohjaajia kannustetaan kouluttautumaan seuran koulutussuunnitelman mukaisesti.
  • Pelisääntökeskustelut käydään kaikissa ryhmissä ja sääntöjä kerrataan säännöllisin väliajoin.
  • Vanhempia aktivoidaan mukaan lasten harrastukseen ja heille tiedotetaan lasten omatoimisen liikkumisen tärkeydestä.
  • Lasten urheilullista kehitystä ja innostusta seurataan tarkoin ja lapset sijoitetaan heidän kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisiin ryhmiin.
  • Seurataan vuonna 2014 toteutetun urheilukoulu-uudistuksen toteutumista ja tehdään tarvittavat muutokset.
  • Toimintavuoden keskeinen painopistealue on junioreiden urheilullisen menestyksen parantaminen. Tätä seurataan SM-kisojen, Helsyn kisojen, Seuracupin, SUL:n nuorisotoimintakilpailun ja luokkarajojen perusteella.

Yleisurheiluryhmissä tehdään yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan harjoituksissa toimitaan.
Säännöillä varmistetaan toiminnan turvallisuus, tasapuolisuus ja että kaikilla on mukavaa harjoituksissa.

Ryhmäkohtaisten sääntöjen lisäksi seuralla on kaikkia ryhmiä koskevat yleiset pelisäännöt.

 

Viipurin Urheilijoiden pelisäännöt

 

1. Tulen ajoissa ja oikein varustautuneena harjoituksiin.

2. Toimin annettujen ohjeiden mukaan.

3. Teen harjoitteet kunnolla parhaani mukaan.

4. Annan kaikille harjoittelurauhan.

5. Kannustan kaikki yrittämään parhaansa.

6. Käyttäydyn hyvin ja olen kohtelias kaikille.

7. En tule sairaana harjoituksiin.

8. Kysyn ohjeita jos en tiedä miten pitää toimia.

9. Kuuntelen annettuja ohjeita.

10. Olen iloinen ja reipas.