Valmennuksen linja

Urheilullisuus:

Toiminnan tarkoituksena on kasvattaa lapsia, nuoria ja aikuisia terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan joko kuntourheilun tai huippu-urheilun merkeissä.

Yksilöllisyys:

Valmennusohjelmat laaditaan vastaamaan yksilön tarpeita ja tavoitteita huomioiden kasvun ja kehityksen vaiheet.

Yhteisöllisyys:

Ryhmässä harjoittelu kasvattaa urheilijoiden vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Opitaan arvostamaan toisia urheilijoita ja muita toimijoita urheiluyhteisössä.

Eettisyys:

Seurassa noudatetaan reilun pelin sääntöjä. Urheilijat saavat ikävaiheeseen soveltuvaa antidopingkasvatusta. Ohjaajien ja valmentajien ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä huolehditaan valmennuksen laadun ja turvallisuuden lisäämiseksi. Toiminta perustuu suvaitsevuuteen, oikeudenmukaisuuteen  ja moniarvoisuuteen.

Seuraavia kohtia halutaan painottaa toiminnassa:
Harrastajamääriä kasvatetaan hallitusti niin, että ohjauksen ja valmennuksen korkea laatu edelleen säilyy.

  • Ohjaajien perehdytyksessä korostetaan kasvatusvastuuta, lasten urheilullista innostamista ja harjoitusten tehokkuuden lisäämistä. Ohjaajia kannustetaan kouluttautumaan seuran koulutussuunnitelman mukaisesti.

  • Pelisääntökeskustelut käydään kaikissa ryhmissä ja sääntöjä kerrataan säännöllisin väliajoin.

  • Vanhempia aktivoidaan mukaan lasten harrastukseen ja heille tiedotetaan lasten omatoimisen liikkumisen tärkeydestä.

  • Lasten urheilullista kehitystä ja innostusta seurataan tarkoin ja lapset sijoitetaan oman kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisiin ryhmiin.

  • Seurataan vuonna 2018 toteutetun harjoitusryhmäuudistuksen toteutumista ja tehdään tarvittavat muutokset.

  • Toimintavuoden keskeinen painopistealue on junioreiden urheilullisen menestyksen parantaminen. Tätä seurataan SM-kisojen, Helsyn kisojen, Seuracupin, SUL:n nuorisotoimintakilpailun ja luokkarajojen perusteella.