Arvot, missio ja visio

 

ARVOT

Urheilullisuus:
Toiminnan tarkoituksena on kasvattaa lapsia, nuoria ja aikuisia terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan joko kuntourheilun tai huippu-urheilun merkeissä.

Yksilöllisyys:
Valmennusohjelmat laaditaan vastaamaan yksilön tarpeita ja tavoitteita huomioiden kasvun ja kehityksen vaiheet.

Yhteisöllisyys:
Ryhmässä harjoittelu kasvattaa urheilijoiden vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Opitaan arvostamaan toisia urheilijoita ja muita toimijoita urheiluyhteisössä.

Eettisyys:
Seurassa noudatetaan reilun pelin sääntöjä. Urheilijat saavat ikävaiheeseen soveltuvaa antidopingkasvatusta. Ohjaajien ja valmentajien ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä huolehditaan valmennuksen laadun ja turvallisuuden lisäämiseksi. Toiminta perustuu suvaitsevuuteen, oikeudenmukaisuuteen  ja moniarvoisuuteen.


MISSIO

VU on kilpailukykyinen ja laadukas yleisurheiluseura, joka tarjoaa toimintamahdollisuuksia eri-ikäisille harrastajille ja kilpaurheilijoille.


VISIO

VU on Suomen paras yleisurheiluseura.