Lasten pelisäännöt

Yleisurheiluryhmissä tehdään syksyllä yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan harjoituksissa toimitaan. Säännöt monistetaan jokaiselle ryhmäläiselle kotiinvietäviksi.
Säännöillä varmistetaan toiminnan turvallisuus, tasapuolisuus ja että kaikilla on mukavaa harjoituksissa.

Ryhmäkohtaisten sääntöjen lisäksi seuralla on kaikkia ryhmiä koskevat seuraavat yleiset pelisäännöt.

 

 

- Tulen ajoissa paikalle

- Kuuntelen ohjaajaa ja toimin ohjeiden mukaan

- Ten harjoitteet kunnolla parhaani mukaan

- Otan muut osallistujat huomioon ja kannustan muita

- Annan toisille osallistumisrauhan

- Käyttäydyn hyvin ja olen kohtelias kaikille

- Kysyn ohjeita jos en tiedä miten pitää toimia

- Huolehdin kotona yhdessä huoltajien kanssa mukaan oikeat varusteet

- Innostun ja osallistun