Urheilijan polku

Urheilijan polku

4-7v

Ikäryhmä painopiste

Varhaislapsuusvaihe: Leikkien ja pelien kautta motoristen perustaitojen harjoittelu. Kasvatuksellisuus osana ohjaamista. Onnistumiset, positiivisuus ja ryhmässä toimiminen.

Taito

Liikunnan perustaitojen hallinta, Yleistaitavuutta tukeva liikunta: muut lajit, leikit, pelit. Ketteryys ja lajitaitoihin tutustuminen.

Fyysiset ominaisuudet

Liikkuvuusharjoittelu sekä monipuolisen liikkumisen ja leikkien myötä laajat liikeradat ja liikkuvuusasennot tutuksi molemminpuolisesti.

Nopeus

Nopeus- ja koordinaatioharjoitteita joka viikko. Perusnopeuden ja ketteryyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja peleissä.

Voima

Kehonhallinta ja tasapaino

Kestävyys

Leikin kautta, omaehtoinen runsas liikkuminen ja ulkoilu. Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet sekä onnistumisten kokeminen, itseluottamuksen tukeminen, keskittymistaitojen harjoitteleminen • Ryhmässä toimiminen • Sosiaalisesti turvallinen harjoitteluympäristö

Harjoitusmäärät

Varhaislapsuusvaihe Liikuntamäärä: vko 45-60min kerrallaan, 1-2krt / vko laji. Lisäksi: Muu ohjattu liikunta, pelit, leikit ja ulkoilut

Urheilijaksi kasvu

Liikunnallinen elämäntapa, perustarpeista huolehtiminen vanhempien vastuulla. Harjoitustilanteessa viihtyminen, Liikunnan ilon löytäminen

 

8-11v

Ikäryhmän painopiste

Runsaasti monipuolista liikkumista ja lajin perustaitojen hallintaa. Nopeus- ja ketteryysominaisuuksien painotus. Onnistumiset, positiivisuus ja lajirakkauden synnyttäminen.

Taito

Liikunnan perustaitojen vahvistaminen ja yhdistely sekä lajin perusliikkeiden hallinta. Kaikki taidon osa-alueet mukana harjoitussuunnitelmissa.

Fyysiset ominaisuudet

Liikkuvuusharjoittelu ja nopeus (ikäkauden painopiste) Nopeus- ja koordinaatio- harjoitteita jokaisessa harjoituksessa asianmukaisilla palautumisajoilla. Nopeus, reaktionopeus, voima, kehonhallinta, perusvoima.

Kestävyys

Peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen osana harjoituksia ja omalla ajalla

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Onnistumisten kokeminen sekä positiivisuus kaikessa tekemisessä ja Itseluottamuksen tukeminen. Itsearviointitaitojen harjoitteleminen sekä ryhmässä ja kilpailukokoonpanossa toimiminen. Kilpailutilanteisiin valmistautuminen ja rutiinien löytäminen sekä keskittyminen kilpailutilanteessa.

Harjoitusmäärät

Lapsuusvaihe Liikuntamäärä: 1,5-2h kerrallaan • 3-4krt / vko laji Lisäksi: Muu ohjattu liikunta, koululiikunta, pelit, leikit ja ulkoilut.

Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

Urheilullinen elämäntapa

Ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen. Ystävien löytäminen ryhmästä ja niiden merkitys tärkeää sekä halu onnistua harjoituksissa ja kilpailuissa. Osaa vanhempien tuella huolehtia arkirutiineista ja harjoitusaikatauluista.

 

12-16v

Monipuolisuuden vaihe

Tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen, sisäisen motivaation tukeminen. Laajan lajitaitovalikoiman saavuttaminen. Kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana.

Taito

Lajitekniikat haltuun, suuri määrä toistoja. Kaikki taidon osa-alueet mukana harjoitussuunnitelmissa.

Fyysiset ominaisuudet

Liikkuvuusharjoittelun ylläpito tai lisääminen yksilöllisesti. Hyvä lihastasapaino. Liikkuvuusominaisuudet huomioituna. Nopeus yleinen nopeustaitavuus. Voima Lajinomainen kesto- ja nopeusvoima • Keskivartalonhallinnan ylläpito, ponnistusvoima ja räjähtävyys. Monipuolinen voimaharjoittelu lisäpainoilla nostotekniikoita varten.

Kestävyys

Huoltava kestävyysharjoittelu palautumisen edistämistä varten. Lajinomainen maksimikestävyys.

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Onnistumisten kokeminen sekä itseluottamuksen ja minäkuvan muodostumisen tukeminen. Itsearviointitaitojen kehittäminen, epäonnistumisten sietäminen, yhteishengen edistäminen. Kilpailutilanteisiin valmistautuminen - henkilökohtaisten valmistautumisrutiinien tarkentuminen. Kilpailusuoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitseminen ja kilpailutilanteeseen liittyvien tuntemuksien hallitseminen.

 

Liikuntamäärä: 1,5-2h kerrallaan 3-5krt / vko laji Lisäksi: koululiikunta, muu ohjattu tai vapaa liikunta, pelit ja ulkoilu sekä ohjelmoitu itsenäinen fysiikkaharjoittelu

Leiritys

Seuran omat leirit 2-4krt/vuosi

Maajoukkuerinki 2-4krt/vuosi

Urheilullinen elämäntapa ja Huippu-urheilijaksi kasvaminen

Oman vastuun lisääntyminen urheilijan arjen vaatimusten täyttämisestä yhdessä vanhempien kanssa. Harjoittelusta nauttiminen sekä vastuu omasta harjoittelusta yhdessä valmentajan kanssa. Itsenäisen harjoittelun perusteiden osaaminen sekä  roolien ymmärtäminen ja yhteisen ryhmähengen edistäminen. Sitoutuminen harjoitteluun, halu menestyä ja ymmärrys sen asettamista vaatimuksista harjoitteluun.

 

Yli 17v

Lajisuuntautumisvaihe

Aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen (kaksoisuran tukeminen) ja arvokilpailutasolla kilpaileminen. Kuormituksen ja palautumisen oikea suhde.

Taito

Lajitekniikat haltuun sekä tekniikoiden kehittäminen ja ylläpito, monipuolinen taitotaso.

Fyysiset ominaisuudet

Liikkuvuusharjoittelun ylläpito tai lisääminen yksilöllisesti. Lisääntyneen kuormituksen huomiointi voimaliikkuvuussuhteessa. Nopeus Lajinomainen nopeustaitavuus.

Voima

Lajinomaisen kestovoiman kehittäminen ja ylläpito. Lajinomaisen nopeusvoiman kehittäminen. Maksimivoiman kehittäminen. Keskivartalonhallinnan ylläpito, monipuolinen voimaharjoittelu lisäpainoilla nostotekniikoita varten.

Kestävyys

Huoltava peruskestävyys palautumiseen ja loukkaantumisten ehkäisyyn, lajinomainen maksimikestävyys.

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Kilpailutilanteeseen liittyvien tuntemuksien hallitseminen, Itsearviointi ja oman kehon tuntemus harjoittelussa sekö epäonnistumisten sietäminen. Yhteishengen edistäminen ja halu itsensä kehittämiseen sekä itsearviointitaitojen hallinta.

Liikuntamäärä: 1,5-2,5h kerrallaan, 4-7krt / vko laji

Lisäksi: ohjelmoitu itsenäinen fysiikkaharjoittelu ja monipuolinen itsenäinen liikkuminen.

Leiritys Seuran omat leirit2-4 krt/vuosi, maajoukkuerinki 2-4 krt/vuosi.

 

Huippu-urheilijan arki

Ymmärtää ja noudattaa käytännössä terveellistä ruokavaliota ja unirytmiä. Valmentautuu tavoitteellisesti ja tunnollisesti, sitoutuu pitkän aikavälin tavoitteisiin, selkeät sopimukset eri osapuolten välillä. Vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa. Huippu-urheilijan elämäntapa,esikuvana oleminen ja sen hallitseminen.