Valmennuksen ja ohjauksen linja

Valmentajan polku sekä valmennuslinja

Valmentajien opintopolku

1.       Yleisurheilun starttikurssi

2.       Nuorten yleisurheiluohjaajatutkinto (NVT)

3.       Valmentajatutkinto

4.       Valmentajan ammattitutkinto

 

Valmennukset linjaukset

4-7v

Valmentajan rooli

Turvallinen aikuinen, innostava ja kannustava esikuva. Motivoitunut kehittämään osaamistaan sekä toimiva yhteistyö sidosryhmien (erit. vanhemmat) ja valmennustiimin kanssa. Kasvatusvastuu, opettaa pelisääntöjä, käyttäytymismalleja, ryhmässä toimimista. On läsnä ja leikin kautta innostaa lapsia lajin eri sisältöihin. Leikinomaisia harjoituksia 1-2x viikossa 45-60min kerralla. Kilpailutoiminta seurakisojen merkeissä ja matalan kynnyksen kilpailuissa. Opetellaan kilpailemaan ja tutustutaan kilpailemisen maailmaan.

 

8-11v

Valmentajanrooli

Turvallinen aikuinen, innostava ja kannustava esikuva, joka sytyttää lajirakkauden. Motivoitunut kehittämään osaamistaan. Toimiva yhteistyö sidosryhmien (erit. vanhemmat) ja valmennustiimin kanssa. Kasvatusvastuu, opettaa pelisääntöjä, käyttäytymismalleja, ryhmässä toimimista. Monipuolisia ja innostavia harjoituksia 2-3x viikossa 60-90min kerralla. Kilpailutoiminta seurakisojen merkeissä ja matalan kynnyksen kilpailuissa sekä kannustetaan kilpailemaan omatoimisesti vanhempien kanssa ja etsimään sopivia kilpailuja esimeriksi kilpailukalenterista. Opetellaan kilpailemaan ja ottamaan vastuuta. Valmentaja tukee, neuvoo ja kannustaa niin treeni kuin kilpailutilanteessa.

 

12-16v

Valmentajan rooli

Luotettava aikuinen ja esikuva, positiivinen auktoriteetti, joka tukee urheilijan itsetunnon kehittymistä vahvuuksien ja onnistumisten kautta. Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja kasvun tukeminen. Toimiva yhteistyö sidosryhmien (erit. vanhemmat) ja valmennustiimin kanssa. Motivoitunut kouluttautumaan, arvioimaan ja kehittymään.

 

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

Pitkäntähtäimen-, kausi-, viikkoja tuntisuunnitelma. Valmennus toteutuu kausisuunnitelman pohjalta. Loukkaantumisten ja rasitusvammojen ennaltaehkäiseminen. Kokonaistoistomäärien seuranta, harjoituspäiväkirjat. Harjoittelussa huomioitu toisten lajien sekä urheiluyläkoulun kuormituksen osuus. Monipuolisia ja innostavia harjoituksia 3-4x viikossa 90min kerralla. Kannustetaan kilpailemaan omatoimisesti vanhempien kanssa ja etsimään sopivia kilpailuja esimeriksi kilpailukalenterista. Opetellaan kilpailemaan ja ottamaan vastuuta. Valmentaja tukee, neuvoo ja kannustaa niin treeni kuin kilpailutilanteessa. SM-kilpailut tulevat mukaan ohjelmaan ja tavoitteellinen, suunniteltu harjoittelu ja valmennus. Tehdään kausisuunnitelmia ja kilpailusuunnitelmia.

 

Yli 17v

Valmentajan rooli

Ammattitaitoinen ja avoin suhde urheilijan ja valmentajan välillä. On vahva roolimalli ja esikuva, positiivinen mutta vaativa ja huomioi urheilijat yksilöinä. Hallitsee kokonaisvaltaisen valmennuksen. Toimiva yhteistyö valmennustiimin ja seuran valmennusvastaavan sekä muun sidosryhmän kanssa. Motivoitunut kouluttautumaan, arvioimaan ja kehittämään itseään valmentajana.

 

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

Pitkäntähtäimen-, kausi-, viikkoja tuntisuunnitelma, loukkaantumisten ennaltaehkäisy ja tyyppivammojen huomioiminen. Yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta. Valmennus vuoropuhelua ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä. Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi, käytössä harjoituspäiväkirjat. Huomioitu toisen asteen oppilaitoksen urheilullisen kuormituksen osuus. Monipuolisia ja innostavia harjoituksia 4-5x viikossa 90-120min kerralla.

Kilpailutoiminta on tavoitteellista sekä urheilijalle opetetaan vastuuta ja roolin ottamista kilpailutilanteissa. Valmentaja tukee, neuvoo ja kannustaa niin treeni kuin kilpailutilanteessa. SM-kilpailut tulevat mukaan ohjelmaan ja tavoitteellinen, suunniteltu harjoittelu ja valmennus. Tehdään kausisuunnitelmia ja kilpailusuunnitelmia. Luodaan tavoitteita harjoittelulle niin treeni kuin kilpailutilanteisiin. Kasvatetaan vastuulliseksi urheilijaksi joka huomioi muut kanssakilpailijat.