Ohjeet harjoituksiin 1.2.21 alkaen

29.1.2021

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjauksella harrastustoiminna rajoituksia kevennetään helmikuun alusta alkaen, eli voidaan palata jatkamaan alle 20-vuotiaiden harjoittelua sisätiloissa. Harjoituksissa edellytetään nuodatettavan eritystä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Toiminnassa noudatettavat periaatteet: 

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja, ohjattuja vuoroja varten.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoristusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön
 • Harrastukseen saattaja, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Yllä olevia periaatteita noudattaen harjoituksissa toimitaan seuravasti:

 • Harjoituksiin pitää ilmoittautua ennakkoon ryhmän vastuuohjaajalle, kuten on tehty nyt ulkoharjoituksien aikana. Ilman ilmoittautumista harjoituksiin ei voi osallistua. Ensisijainen ilmoittatumistapa on ryhmän Whatsapp.
 • Ennen harjoituksia kokoonnutaan oman ryhmän kanssa ja tämän jälkeen mennään johdetusti liikuntatilaan. Myöskin harjoituksen jälkeen palataan samaan paikkaan ohjaajan/valmentajan johdolla.
 • Vanhemmat eivät voi tulla liikuntatiloihin sisälle.
 • 12-vuotiaat ja sitä vanhempien tulee käyttää kasvomaskia ohjeen mukaan. Ohjaajat / valmentajat käyttävät maskia koko harjoituksen ajan.
 • Huolehditaan käsienpesusta ja pyritään pitämään riittävää etäisyyttä muihin.
 • Harjoituksiin tullaan vain terveenä. Mikäli omassa lähipiirissä on tartuntoja tai altistumisia, suosittelemme vahvasti jäämään pois harjoituksista, vaikka oma olo olisikin hyvä.

Pyritään nyt näillä toimilla ja muutenkin pitämään tartunnat kurissa, jotta nyt avattu harrastustoiminta saa jatkua.

Ohjeita päivitetään tarpeen mukaan. Mahdollisista muutoksista viestitään huoltajille sähköpostitse.


Viipurin Urheilijat